top of page
ברכת יעקב ליל_edited.jpg

ברכת יעקב

פסל אור בהשראת הסיפור התנכ"י

פסל האור "ברכת יעקב" מטיל קרן זוהרת על דמותו המקראית של יעקב אבינו. יצירה זו מתארת ברהיטות את הענקת ברכותיו של יעקב לצאצאיו, מהם נוצרו שנים עשר שבטי ישראל. במהלך הברכה יעקב החליף במכוון את יד ימין ושמאל, וכך נתן באופן מפתיע דווקא לבן הצעיר, אפרים, את הנבואה של ריבוי צאצאים. הוא גם חנן את הבן הגדול מנשה בברכתו. כשנשאל על ידי יוסף אם התבלבל, יעקב מאשר את בחירתו המכוונת להחליף בין ידיו ללא הסבר נוסף.

הפסל מעוצב כמחווה אסתטית למראה שיכול ידיו של יעקב על גבי ראשי צאצאיו בעת הברכה: צמד כדורים שקופים מעליהם נישא אלמנט מתכתי מבריק משוכל. במהלך היום אור חודר את החריצים הצרים באלמנט המתכת, וכך האור נשבר ומשתקף בכדורים ונוצרות הברקות והחזרי אור עדינים ומלכותיים סביב הפסל. בלילה, הזרקור מוסט לעבר כדורי הברכה שמתוכם בוהקת תאורת לד הגורמת להם לזרוח, להאיר ולהשתקף על גבי המתכת. האור שמוחזר באופן משתנה במהלך היום והלילה מהפסל יוצר סביבו הילה שראויה לתיאור הרגע המקודש של ברכת יעקב אבינו לבנים מהם יצא עם ישראל.

 

הצבת הפסל במרחב הציבורי מחברת את העוברים ושבים לסמל הברכה הטובה השרויה על כל באי המקום. 

ברכת יעקב יום.jpg
ברכת יעקב ליל.jpg
untitled.69.jpg
bottom of page