גופי תאורה תלויים

Bulbi Hanging by ChenTaoz.jpg

Bulbi

גוף תאורה תלוי

Bubli_Tachshit_byChenTaoz_ArchitectLeaGo

Bulbi Tachshit

גוף תאורה תלוי

YANIV.jpg

Trio

גוף תאורה תלוי

Bulbi_Flexible_Light_Fixture_by_Chen_Tao

Flexible Bulbi

גוף תאורה תלוי

Bul Light fixture by Chen Taoz. Photo Ya

Bul

גוף תאורה תלוי

ANAN.jpg

ANAN

גוף תאורה תלוי

Bulbi Art

גוף תאורה תלוי

3.jpg

3 Hats

גוף תאורה תלוי

Light_Pots_by_Chen_Taoz_Photo_by_Yaniv_G

"סירי תאורה"

גוף תאורה תלוי

גופי תאורה צמודי תקרה

Bulbi_Wall_Light_Fixture_by_Chen_Taoz_Ph

Bulbi

גוף תאורה צמוד תקרה

Moon1.jpeg

Moon

גוף תאורה צמוד תקרה

IMG_20200126_135216.jpg

Swing

גוף תאורה צמוד תקרה

גופי תאורה צמודי קיר

Bulbi_Wall_Light_Fixture_by_Chen_Taoz_Ph

Bulbi

גוף תאורה צמוד קיר

Berry

גוף תאורה צמוד קיר

Bulbi_Flexible_Light_Fixture_by_Chen_Tao

Flexible Bulbi

גוף תאורה צמוד קיר

ANAN

גוף תאורה צמוד קיר

גופי תאורה עומדים

IMG_20201023_134420.jpg

Bulbi Art

גוף תאורה עומד

Kori_Standing_2_Light_Fixture_by_Chen_Ta

Kori

גוף תאורה עומד

Bulbi

גוף תאורה עומד

גופי תאורה שולחניים

bulbi_edited_edited.jpg

Bulbi

גוף תאורה שולחני

IMG_20201120_122943.jpg

ANAN

גוף תאורה שולחני

4.jpg

Bulbi Ella

גוף תאורה שולחני

10.jpg

Kori Ella

גוף תאורה שולחני

New!

2021 Edition

New!

2021 Edition